November 6, 2006

Oktobertildelingene

Denne månedens tildelinger kom litt senere enn forventet. Månedsskiftet kom og gikk uten at CCAA oppdaterte nettsidene sine. På den ene side er dette utrolig frustrerende, fordi det blir vanskelig å konsentrere seg om annet. Gang på gang går man inn på nettsidene, trykker oppdater, og stirrer på skjermen med vidt oppsperrede øyne og bankende hjerte. Og gang på gang blir man skuffet... På den annen side er disse spennende dagene også en tid for rosenrøde drømmer, eller ren ønsketenking: - Tenk om dette betyr at de tar med et skikkelig jafs denne gang, kanskje en hel måned?

... før oppdateringen endelig kommer, og man konstaterer at CCAA holder seg på forventet 14-dagers-nivå. Cut off denne gang ble 25. august, altså var 16 dager med denne måneden. Dette er ikke spesielt gode nyheter, men heller ikke dårlige. Om det holder seg slik kan vi vente oss tildeling i mai/juni - og kinareise i juli/august.

O Wind, if Winter comes, can Spring be far behind?
- Shelley -

Posted by Kristiane at 12:43 EM | Comments (3)