August 29, 2005

Liten ordliste

Kristin-lita har oppfordret meg til å lage en liste over noen vanlige forkortelser, ord og uttrykk som gjerne benyttes når infertilitet og adopsjon er tema. Jeg legger den også i margen til høyre, og vil oppdatere den om nødvendig (og gjerne på oppfordring!)

BV - barnevernet
UFB - ufrivillig barnløs
AF - Adopsjonsforum (en av tre norske adopsjonsforeninger, og den vi bruker)
VB - Verdens Barn (norsk adopsjonsforening)
IA - InorAdopt (norsk adopsjonsforening)
Bufetat - Barne-, ungdoms- og familieetaten (norske myndigheters godkjenningsinstans)
IVF - In Vitro Fertilisering (bedre kjent som prøverørsbehandling)
ICSI - en variant av IVF, der sædcellen sprøytes direkte inn i eggcellen
GU - gynekologisk undersøkelse
UL - ultralyd
CCAA - China Center of Adoption Affairs
DTC - Dossier To China (datoen adopsjonssøknaden er sendt fra Norge)
LID - Log In Date (datoen adopsjonssøknaden er registrert hos CCAA)

Posted by Kristiane at 5:43 FM | Comments (5)

August 21, 2005

Når du en gang kommer, neste sommer

Når jeg lander på Gardermoen, går gjennom tollen og kommer ut i ankomsthallen, ser jeg for meg hvordan familie og venner vil møte oss der når vi kommer hjem fra Kina med lille Ull. Hver gang dugger øynene, og jeg blir tykk i halsen av glede og forventning.

Posted by Kristiane at 7:33 EM | Comments (4)