Kommentar: Om nøysomhet og en badeball

Hehe, må si et jeg kjenner igjen både meg selv og mine foreldre her. Problemet er at min bedre bakdel nok hadde tvunget meg til å kjøpe en ny badeball. Snakk om sløsing i dagens samfunn. Akk, ja.

Postet av: Elf at September 30, 2004 9:42 FM

Gny? Gny?!

*slå opp*

Det kan da ikke... det kan ikke være...

Er du sikker på at du ikke mener kny?

Helt sikker?

*bite negler*

Postet av: Anders at September 30, 2004 10:37 FM

Anders: Mener du at det er mer sannsynlig at saken ble akseptert _med_ gny? Hvis det var kny det var snakk om, så måtte det i så fall vært "uten knying" eller "uten at de knydde". Måtte det ikke? (Søren, mine negler er visst ferdigbitt.)

Men altså Kristiane, si fra hvis du gir ut en bok en gang. Jeg vil ha et signert eksemplar. :)

Postet av: Anne at September 30, 2004 11:40 FM

Ja, gny. Ut fra min språkfølelse bruker jeg kny som et verb - å kny.

Postet av: Kristiane at September 30, 2004 11:45 FM

kny vs gny er vel en selvskreven sak for Sylfest?

Postet av: olav at September 30, 2004 12:37 EM

Hm. Det var "uten å kny" jeg forventet å se der. Gny-en var ny, men den er nå behørlig notert.

Så gny går liksom på "uten en lyd" det da, mens "uten å kny" blir mer sånn "uten å mukke". Da var det bare jeg som trodde det var mukking du var ute etter. Liksom.

Okay da, så er det jo riktig sånn du har skrevet her da ser jeg, antakelig, nå når ordet er verifisert av de øvre gemakker og man har fått tygget litt på det.

*mellomfornøyd*

Postet av: Anders at September 30, 2004 1:33 EM

Kjære "mellomfornøyd",

Gny=bråk/støy/leven jfr "glam og gny"

Postet av: Klara klok at September 30, 2004 2:00 EM

Kjære Klara Klok.

Jeg har forstått hva ordet betyr, det er ikke det. Jeg forbeholder meg likevel retten til å være mellomfornøyd da det øyensynlig bare er jeg som synes det passer bedre med "uten å kny" enn med "uten gny".

Kny går på det å protestere mot en handling, og det synes jeg passer bedre her enn ikke å komme med en lyd, liksom.

Men når det bare er meg så er jeg jo nødt til å akseptere at... at... hele verden er i mot meg!

*gi etter for overmakten*

Postet av: Anders at September 30, 2004 2:12 EM

Anders,

Jeg slutter meg til det du skriver om kny, (merkelig ord når man driver sånn å gjentar det)men slik som Kristiane skriver det, måtte hun jo ha skrevet om hele den siste setningen hvis hun skulle bruke ordet kny. Naturligvis kunne det stått: "Dette ble akseptert uten protester", evt "uten at det ble bråk" Tar du hintet, eller?

Postet av: Klara kverulant at September 30, 2004 3:23 EM

"...og jeg skraper smørpapiret, og rister smuler ut av brødposene og bruker dem om igjen den dag i dag."

Hva i alle dager bruker du disse brødsmulene til?

Postet av: Roy at September 30, 2004 7:50 EM

Jaja, Roy. Jeg bruker _posene_ omigjen. :)

Men faktisk så pleide Trine også å ta være på brødsmuler fra skjærefjelen. Disse tørket hun, og brukte dem senere i kjøttkakedeig. Ypperlig.

Postet av: Kristiane at September 30, 2004 8:52 EM

La oss først legge det språklige til hvile. Bokmålsordboka sier: gny: 1. larm, ståk VÅPENG- 2. larmende ordskifte, 3. knyst, ymt JEG VIL IKKE HØRE ET G-. Ordet kommer forøvrig av det norrøne gnýr. Verbet gny, som på norrønt het gnydja, betyr å larme, ståke. Kristiane bruker ordet her i betydning nr. 3, helt korrekt.

Og ja - jeg husker den badeballen! Og Pappas heroiske forsøk på å svømme om kapp med vinden for å bringe den tilbake. Forhåpentlig kom den noen til glede på den svenske siden av sundet, men det er langt over! Rød og blå og hvit og gul og grønn var den, der den forsvant som en gild prikk blant bølgene. Heldigvis hadde Pappa vett på å snu.

Onkelsulliken (Som også skrapte smørpapiret, men ikke alltid gjør det lenger - og ikke tar vare på brødposene heller, men det er med et sårt stikk i samvittigheten!)

Postet av: Onkelsulliken at Oktober 2, 2004 1:39 EM
Post kommentar

Husk meg?

Gjenta sikkerhetskode (bruk eventuelt nøkkelordet):