September 3, 2004

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood
and sorry I could not travel both
And be one traveller, long I stood
and looked down one as far as I could
to where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
and having perhaps the better claim
because it was grassy and wanted wear;
though as for that, the passing there
had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
in leaves no feet had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:
Two roads diverged in a wood, and I --
I took the one less travelled by,
and that has made all the difference.

- Robert Frost -

Postet av: Kristiane at September 3, 2004 10:08 EM
Kommentar

En gang i tiden syntes jeg dette diktet var så fint at jeg lærte det utenat. Jeg syns fremdeles det er fint, men jeg hadde jammen helt glemt det.

Postet av: sandycowgirl at September 3, 2004 10:16 EM

Mitt første møte med Robert Frost var "Stopping By Woods On A Snowy Evening" - jeg elsket det, og lærte det straks utenatt (det sitter fremdeles spikret). Søsterhjertet banket hardt da lillebror (den gang 12) gjenomgikk det på skolen for et par år siden, og også han likte det særskilt godt. Vi kunne deklamere det i kor, viste det seg!

Det er forresten litt pussig at så mange mennesker kjenner seg igjen i dette diktet. Det handler jo nettopp om det å gå utenfor allfarvei. På den annen side er det vel nettopp fordi vi alle _på enkelte områder_ føler at vi ikke følger strømmen. Dermed vil mange nikke gjenkjennende, og trykke diktet til sitt bryst.

*host* Det er lett å merke at diktanalytikeren i meg har slumret siden 1991, da jeg skrev min siste stiloppgave.

Postet av: Kristiane at September 3, 2004 10:36 EM

Heh. Trodde et øyeblikk at du prøvde
å smiske deg til en fin karakter her.

Forøvrig kom jeg på denne nå: http://fredag.dagbladet.no/sterkemeninger/index.html?day_id=425&offset=13

Postet av: ulrik at September 4, 2004 12:14 EM

Stopping By Woods on a Snowy Evening

by Robert Frost

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

---- Nydelig!

Postet av: Thomas at September 4, 2004 1:02 EM

Min Frost-favoritt må være:

Fire and Ice

Some say the world will end in fire,
some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
to know that for destruction ice
is also great
and would suffice.

Postet av: a jour at September 4, 2004 3:36 EM

The silken tent

By Robert Frost

She is as in a field a silken tent
At midday when a sunny summer breeze
Has dried the dew and all its ropes relent,
So that in guys it gently sways at ease
And its supporting central cedar pole,
That is its pinnacle to heavenward
And signifies the sureness of the soul,
Seems to owe naught to any single cord,
But strictly held by none, is loosely bound
By countless silken ties of love and thought
To everything on earth the compass round,
And only by one's going slightly taught
In the capriciousness of summer air
Is of the slightest bondage made aware.

Gratulerer med dagen, kjære Ane! Alt godt i dag og i ditt 33. år.

Mamma

Postet av: Klara klok at September 6, 2004 10:21 FM

beats by dre on sale

Postet av: Ugg Boots UK Outlet at November 7, 2012 6:33 EM

Cheap GHD

Postet av: Cheap GHD at November 22, 2012 6:24 EM

cheapbeatshotsales.com

Postet av: cheap dr dre beats at November 24, 2012 4:58 FM

ugg boots sale clearance

Postet av: Uggs Cheap at November 30, 2012 12:08 FM

La marque de luxe française, une unité de LVMH, est prête à ouvrir son plus grand magasin en Chine à Shanghai le samedi, avec un escalier en colimaçon doré et sur invitation seulement rez-de-privé où les grands dépensiers peuvent obtenir leurs cheveux fait tout en rêvant des designs sur mesure pour sacs.

Postet av: Abercrombie Paris at Desember 24, 2012 10:37 FM

moncler pas cher

Postet av: www.doudounemoncler-paschers.com at Januar 16, 2013 7:56 EM

short yellow dresses formal

Postet av: mother of the bride dresses petite at Februar 10, 2013 7:19 EM

cheap beats by dre

Postet av: beats by dre for under 100 at Mars 13, 2013 3:59 FM
Post kommentar

Husk meg?

Gjenta sikkerhetskode (bruk eventuelt nøkkelordet):